O nas

SKP.PL jest ogólnopolską bazą stacji kontroli pojazdów. Dużą uwagę zwracamy na weryfikację danych zawartych w bazie, aby informacje dla kierowców były jak najbardziej wiarygodne i rzetelne.

Stale monitorujemy branżę motoryzacyjną, przyglądamy się problemom i analizujemy wszelkie uwagi zgłaszane ze strony właścicieli i diagnostów SKP.

Z drugiej zaś strony, chcemy poszerzyć wiedzę i rozbudzić świadomość kierowców w zakresie prawidłowej eksploatacji pojazdów.

Rozwijamy innowacyjny projekt, którego celem jest stworzenie interfejsu dwukierunkowej komunikacji Stacji Kontroli Pojazdów z użytkownikami samochodów, jak i samych pojazdów, aby te w przyszłości same przypominały o konieczności wykonania przeglądu technicznego. Niewątpliwie wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa na drogach, a także pozwoli uniknąć wielu problemów, np. przy likwidacji szkód komunikacyjnych w związku z brakiem ubezpieczenia.