skp_przeglad

Poradnik: Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

Przedstawiamy poradnik opisujący całą ścieżkę procedury rejestracji samochodu lub motoru sprowadzonego z zagranicy. Dotyczy to przypadków, w którym pojazd sprowadziliśmy z zagranicy samodzielnie, jaki i zakupu od osoby, która przywiozła taki pojazd do Polski.

 1. Zaleca się, aby Umowę nabycia samochodu lub motoru za granicą sporządzić na dwujęzycznym formularzu (zaoszczędzamy wtedy na kosztach tłumaczenia w Polsce!).

Umowa powinna zawierać:

– dane osobowe ostatniego właściciela;

– nr VIN pojazdu;

– rok produkcji;

– cenę;

– model pojazdu;

– pojemność silnika;

– nr karty pojazdu – jeżeli  była wydana do kupowanego pojazdu.

Jeżeli będziemy chcieli zarejestrować pojazd na współwłasność, należy pamiętać że w umowie muszą się znaleźć dane drugiej osoby i dwa podpisy osób nabywających pojazd jako współwłasność.

2. Wywożąc auto z kraju, w którym go kupiliśmy musimy go w nim wyrejestrować – pojazd może być zarejestrowany tylko w jednym kraju!

Po wjeździe nabytym pojazdem  na terytorium Polski należy opłacić akcyzę. W tym celu trzeba złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wspólnotowego” (AKC-U) oraz załącznik do deklaracji „Dane identyfikacyjne samochodu osobowego wykazanego w deklaracji AKC-U, zakupionego na podstawie faktury/ rachunku/ umowy kupna – sprzedaży”. Papiery te składa się w Urzędzie Celnym wraz załącznikami: umową nabycia, kartą pojazdu i dowodem rejestracyjnym. Jeżeli pojazd został przywieziony na lawecie, trzeba uzupełnić deklarację o nr rejestracyjny lawety, dane właściciela lawety oraz datę przekroczenia granicy.

Obecnie obowiązujące stawki akcyzy to:

– 3,1% wartości auta dla pojemności do 2.000 cm3

– 18,6% wartości dla aut o pojemności powyżej 2.000 cm3.

3. Następnie należy wykupić obowiązkowo ubezpieczenie OC.

Warto rozważyć opcję wykupienia OC na 30 dni, jeżeli chcemy poruszać się pojazdem do czasu załatwienia wszystkich formalności związanych z zarejestrowaniem go w Polsce.

4. Dalszym etapem postępowania jest przetłumaczenie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu (tylko u tłumacza przysięgłego).

Głównie chodzi o umowę nabycia (nie ma potrzeby jeżeli spisana była na formularzu dwujęzycznym), dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Koszty takich tłumaczeń wahają się od 80 do 150 zł.

5. Dla pojazdów sprowadzonych na teren Polski po 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego w zakresie opłaty recyklingowej.

Opłata ta została zniesiona  na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933). Dzięki temu oszczędzamy aż 500zł.

6. Mając tłumaczenia (choć nie jest to konieczne!) jedziemy na Stację Kontroli Pojazdów, gdzie dokonujemy „Pierwszej Rejestracji”.

Od połowy 2015 roku nie ma obowiązku czasowego rejestrowania pojazdu, a co za tym idzie wykupienia tymczasowych tablic w Wydziale Komunikacji (za które trzeba było zapłacić 62 zł).

Po pozytywnym przejściu badania dostajemy dwa zaświadczenia:

– zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania;

– Dokument Identyfikacji Pojazdu (w skrócie DIP).

7. Mając skompletowane dokumenty udajemy się do miejscowego Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania sprowadzonego pojazdu.

Dla przypomnienia, w Wydziale Komunikacji wymagane dokumenty to:

wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na miejscu lub na stronie Wydziału Komunikacji);

dowód nabycia pojazdu, którym może być: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa

darowizny, umowa zamiany;

dowód rejestracyjny;

dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium

państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej;

dowód potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku;

zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z DIP ze Stacji Kontroli Pojazdów;

pełnomocnictwo współwłaściciela, jeżeli pojazd rejestrujemy jako współwłasność (w przypadku jak jeden ze współwłaścicieli nie może być przy rejestracji);

tłumaczenia dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Osoby fizyczne kupujące pojazd za granicą są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. A od 2015 roku został zniesiony obowiązek załączania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o  nie podleganiu obowiązkowi VAT.

 

Może ten proces wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowany ale w rzeczywistości zajmuje nie więcej niż dwa dni robocze.

 

 

Opracowanie ©

Ekspert SKP.PL

Robert Wasilewski

 

Artykuł opracowany przez eksperta SKP.PL. Stanowi własność portalu. Wszelkie prawa do kopiowania, powielania i rozpowszechniania bez zgody SKP.PL – zabronione.