Stacje Kontroli Pojazdów, przeglądy rejestracyjne w Twoim mieście - Kary za nieważne OC coraz częściej nakładane bez kontroli policji – SKP.PL
art-3

Kary za nieważne OC coraz częściej nakładane bez kontroli policji

09.01.2015

Według danych przekazanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny już 35% przychodów z grzywień wynikających z nieaktualnego ubezpieczenia jest wynikiem wirtualnych kontroli. To 2% więcej niż z tych nałożonych podczas kontroli drogowych.

Kontrole prowadzone przez UFG odbywają się bez wiedzy właściciel. Cały proces przeprowadzany jest za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, które przegląda bazę polis komunikacyjnych wyszukując przerw w OC oraz porównuje dane z baz Funduszu i Centralnej Ewidencji Pojazdów pod kątem obowiązku ubezpieczenia, które powinno nastąpić nie później jak w dniu pierwszej rejestracji w Polsce. Ponadto Fundusz sprawdza także ubezpieczenie podczas prowadzonych postępowań powypadkowych. Docelowo wirtualne kontrole mają stanowić główne źródło informacji na temat właścicieli nieubezpieczonych samochodów.