Stacje Kontroli Pojazdów, przeglądy rejestracyjne w Twoim mieście - Ekspert radzi – SKP.PL

Lista artykułów

Poradnik: Jak zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy?

05.06.2016

Przedstawiamy poradnik opisujący całą ścieżkę procedury rejestracji samochodu lub motoru sprowadzonego z zagranicy. Dotyczy to przypadków, w którym pojazd sprowadziliśmy z zagranicy samodzielnie, jaki i zakupu od osoby, która przywiozła taki pojazd do Polski.

 1. Zaleca się, aby Umowę nabycia samochodu lub motoru za granicą sporządzić na dwujęzycznym formularzu (zaoszczędzamy wtedy na kosztach tłumaczenia w Polsce!).

Umowa powinna zawierać:

– dane osobowe ostatniego właściciela;

– nr VIN pojazdu;

– rok produkcji;

– cenę;

– model pojazdu;

– pojemność silnika;

– nr karty pojazdu – jeżeli  była wydana do kupowanego pojazdu.

Jeżeli będziemy chcieli zarejestrować pojazd na współwłasność, należy pamiętać że w umowie muszą się znaleźć dane drugiej osoby i dwa podpisy osób nabywających pojazd jako współwłasność.

2. Wywożąc auto z kraju, w którym go kupiliśmy musimy go w nim wyrejestrować – pojazd może być zarejestrowany tylko w jednym kraju!

Po wjeździe nabytym pojazdem  na terytorium Polski należy opłacić akcyzę. W tym celu trzeba złożyć „Deklarację uproszczoną nabycia wspólnotowego” (AKC-U) oraz załącznik do deklaracji „Dane identyfikacyjne samochodu osobowego wykazanego w deklaracji AKC-U, zakupionego na podstawie faktury/ rachunku/ umowy kupna – sprzedaży”. Papiery te składa się w Urzędzie Celnym wraz załącznikami: umową nabycia, kartą pojazdu i dowodem rejestracyjnym. Jeżeli pojazd został przywieziony na lawecie, trzeba uzupełnić deklarację o nr rejestracyjny lawety, dane właściciela lawety oraz datę przekroczenia granicy.

Obecnie obowiązujące stawki akcyzy to:

– 3,1% wartości auta dla pojemności do 2.000 cm3

– 18,6% wartości dla aut o pojemności powyżej 2.000 cm3.

3. Następnie należy wykupić obowiązkowo ubezpieczenie OC.

Warto rozważyć opcję wykupienia OC na 30 dni, jeżeli chcemy poruszać się pojazdem do czasu załatwienia wszystkich formalności związanych z zarejestrowaniem go w Polsce.

4. Dalszym etapem postępowania jest przetłumaczenie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu (tylko u tłumacza przysięgłego).

Głównie chodzi o umowę nabycia (nie ma potrzeby jeżeli spisana była na formularzu dwujęzycznym), dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Koszty takich tłumaczeń wahają się od 80 do 150 zł.

5. Dla pojazdów sprowadzonych na teren Polski po 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana stanu prawnego w zakresie opłaty recyklingowej.

Opłata ta została zniesiona  na mocy ustawy z dnia 2 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 933). Dzięki temu oszczędzamy aż 500zł.

6. Mając tłumaczenia (choć nie jest to konieczne!) jedziemy na Stację Kontroli Pojazdów, gdzie dokonujemy „Pierwszej Rejestracji”.

Od połowy 2015 roku nie ma obowiązku czasowego rejestrowania pojazdu, a co za tym idzie wykupienia tymczasowych tablic w Wydziale Komunikacji (za które trzeba było zapłacić 62 zł).

Po pozytywnym przejściu badania dostajemy dwa zaświadczenia:

– zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania;

– Dokument Identyfikacji Pojazdu (w skrócie DIP).

7. Mając skompletowane dokumenty udajemy się do miejscowego Wydziału Komunikacji w celu zarejestrowania sprowadzonego pojazdu.

Dla przypomnienia, w Wydziale Komunikacji wymagane dokumenty to:

wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny na miejscu lub na stronie Wydziału Komunikacji);

dowód nabycia pojazdu, którym może być: umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT, umowa

darowizny, umowa zamiany;

dowód rejestracyjny;

dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium

państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej;

dowód potwierdzający zapłatę akcyzy lub dokument potwierdzający brak takiego obowiązku;

zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego wraz z DIP ze Stacji Kontroli Pojazdów;

pełnomocnictwo współwłaściciela, jeżeli pojazd rejestrujemy jako współwłasność (w przypadku jak jeden ze współwłaścicieli nie może być przy rejestracji);

tłumaczenia dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

Osoby fizyczne kupujące pojazd za granicą są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych. A od 2015 roku został zniesiony obowiązek załączania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o  nie podleganiu obowiązkowi VAT.

 

Może ten proces wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowany ale w rzeczywistości zajmuje nie więcej niż dwa dni robocze.

 

 

Opracowanie ©

Ekspert SKP.PL

Robert Wasilewski

 

Artykuł opracowany przez eksperta SKP.PL. Stanowi własność portalu. Wszelkie prawa do kopiowania, powielania i rozpowszechniania bez zgody SKP.PL – zabronione.

„Angielskie” samochody dopuszczone do rejestracji w Polsce

22.01.2015

W dniu 15 sierpnia 2015 r. w życie wchodzą rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju pozwalające na rejestrację pojazdów posiadających kierownicę po prawej stronie.
Zmiany dotyczą ustaw o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a także sposobu przeprowadzania samych badań i wzorów dokumentów przy nich stosowanych. Po nowelizacji dostosowanie pojazdu sprowadzonego z Wysp Brytyjskich zostanie ograniczone do obowiązku modyfikacji świateł zewnętrznych, lusterek wstecznych oraz prędkościomierza wyskalowanego w km/h. Dzięki temu koszt przystosowania angielskiego auta do zarejestrowania w Polsce będzie zamykał się w granicach kilkuset złotych, zamiast dotychczasowych kilku tysięcy.

Coraz mniej kierowców rozmawia przez telefon podczas jazdy

09.01.2015

Jak wynika z najnowszego raportu przekazanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego świadomość Polaków dotycząca niebezpieczeństwa stwarzanego przez użytkowanie telefonu podczas jazdy jest coraz większa.

Podczas badania przeprowadzonego na blisko 100 tys. kierowców samochodów osobowych (w tym taksówek), dostawczych i ciężarowych, w 16 województwach na wszystkich kategoriach dróg wykazano, że wskaźnik używania telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu spadł z 4,4% do 3,3%. Biorąc pod uwagę jedynie kierowców osobówek, stanowiących 80% badanej grupy, statystyki są jeszcze bardziej optymistyczne – wskaźnik wynosi bowiem w tym przypadku 2,9 %.
Badanie wykazało ponadto iż większą skłonność do prowadzenia auta z komórką w ręku mają kobiety (3,1%). W podziale regionalnym dominiujący byli mieszkańcy województw małopolskiego (5,2%) i wielkopolskiego (5%). Najrzadziej po telefon sięgali kierowcy z pomorskiego (1,3%).

Pełen raport dostępny tutaj.

Więcej e-usług dla kierowców

09.01.2015

Po sukcesie Historii Pojazdu i Bezpiecznego Autobusu Ministerstw Spraw Wewnętrznych zdecydowało się na rozszerzenie usług internetowych związanych z ruchem drogowym. Wśród planowanych udogodnień znajduje się wgląd do: informacji o punktach karnych, otrzymanych mandatach, usterkach stwierdzonych podczas badań kontrolnych pojazdów oraz części historii ubezpieczeniowej. Za pośrednictwem specjalnego systemu będzie można porównać także jakość kształcenia oferowaną przez szkoły nauki jazdy.

Zmiany te zostały zawarte w nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym przyjętej przez Sejm. Najważniejsze narzędzia mają zostać udostępnione na początku przyszłego roku.

Zmiany w dokumencie prawa jazdy

09.01.2015

Jeszcze w tym roku za sprawą dyrektywy Komisji Europejskiej z kwietnia 2015 r. w prawie jazdy osób złapanych na prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu, które zdecydowały się na skrócenie kary poprzez zainstalowanie blokady alkoholowej, pojawi się dodatkowe oznaczenie.

Kod 69 umieszczony w 12. rubryce na odwrocie dokumentu będzie sygnałem dla policjanta przeprowadzającego kontrolę o obowiązku sprawdzenia czy samochód wyposażony jest w wymaganą blokadę oraz czy jest ona sprawna i włączona. Ponadto kierowca powinien posiadać także odpowiednie dokumenty legalizacyjne dla tej blokady.

Zgodnie z aktualnymi przepisami sądowy zakaz prowadzenia pojazdu, będący skutkiem jazdy po spożyciu alkoholu (powyżej 0,5 promila), może ulec skróceniu w przypadku, gdy skazany zdecyduje się na zakup i montaż blokady alkoholowej. Urządzenie wyposażone w ustnik podobny do alkomatu policyjnego, pozwala na uruchomienie silnika dopiero wtedy, gdy wartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza 02, promila.

Kary za nieważne OC coraz częściej nakładane bez kontroli policji

09.01.2015

Według danych przekazanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny już 35% przychodów z grzywień wynikających z nieaktualnego ubezpieczenia jest wynikiem wirtualnych kontroli. To 2% więcej niż z tych nałożonych podczas kontroli drogowych.

Kontrole prowadzone przez UFG odbywają się bez wiedzy właściciel. Cały proces przeprowadzany jest za pośrednictwem specjalnego oprogramowania, które przegląda bazę polis komunikacyjnych wyszukując przerw w OC oraz porównuje dane z baz Funduszu i Centralnej Ewidencji Pojazdów pod kątem obowiązku ubezpieczenia, które powinno nastąpić nie później jak w dniu pierwszej rejestracji w Polsce. Ponadto Fundusz sprawdza także ubezpieczenie podczas prowadzonych postępowań powypadkowych. Docelowo wirtualne kontrole mają stanowić główne źródło informacji na temat właścicieli nieubezpieczonych samochodów.